Je li krvni tlak normalan tijekom dana?

Zračni promet hipertenzija. Hipertenzija i rad kao vozač

Sadržaj

    Agencija je funkcionalno i organizacijski nezavisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet te od svih pravnih i fizičkih osoba. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja: - istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova - sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe - istraživanja zračni promet hipertenzija nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća Osim navedenih djelatnosti, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu obavlja i poslove utvrđene Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom zračni promet hipertenzija željezničkom prometu kao i druge poslove sukladno zakonima kojima se uređuje zračni promet, pomorstvo zračni promet hipertenzija sigurnost i interoperabilnost željezničkog prometa i propisima donesenim temeljem tih zakona.