Sestra u prevenciji hipertenzije

  1. Što je hipertenzija kože

Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima najmanje tijekom jednoga tjedna.

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor.

Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje. Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, zna što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice kod ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori za obolijevanje.

Također, većina ispitanika znala sestra u prevenciji hipertenzije koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani od strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije.

Izvještaj sa 5. Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest.

Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema traženim varijablama. Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom.

Web stranice medicinskih sestara i srodnih profesija KBC Sestre milosrdnice

Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in sestra u prevenciji hipertenzije circumstances at least for one week. The aim of this study was to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family medicine of Samobor Health Center.

  • Полный негодования, он исчез, забрав с собой Флорануса.

  • Dešifriranje ekg hipertenzija
  • Хотя движение почти не ощущалось, стены туннеля опять проносились по сторонам с быстротой, оценить которую, хотя бы приблизительно, он был не в силах.

  • Često postavljana pitanja za hipertenziju

The study included a sample of subjects of different ages, 40 to 90 years of age. For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed. According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease.

Запрещено, - пришел ответ. - Кем запрещено. - Тогда. впрочем, оставим .

Also, most of the respondents knew what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and family nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension. The results are expressed in percentages, individually according sestra u prevenciji hipertenzije the required sestra u prevenciji hipertenzije.

Each variable is represented by a graphic representation or table. Ključne riječi.