Uspjeh liječenja hipertenzije ovisi o suradnji bolesnika i liječnika

Pripreme za hipertenziju ambulante

Sadržaj

Od U zadnjim godinama bilježi se primoimplantacija godišnje. Redovito pripreme za hipertenziju ambulante vrše kontrole istih u ambulanti za elektrostimulatore srca.

1. liječenje. hipertenzija da to pravo klijetke hipertenzije

Gastroenterologija: Gastroenterološka dijagnostika i liječenje bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, hepatobilijarnog trakta, interventna GE zaustavljanje krvarenja iz probavnog trakta, odstranjivanje polipa probavnog trakta, podvezivanje varikoziteta jednjaka. Nefrologija i dijaliza: Dijagnostika i liječenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva, dijagnostika i liječenje povišenog arterijskog tlaka, biopsija bubrega, akutna i kronična bikarbonatna hemodijaliza, plazmafereza, kontinuirane metode hemodijalize, postavljanje centralnih venskih katetera za dijalizu, priprema bolesnika za transplantaciju bubrega.

Dijabetologija i endokrinologija: Kompletna dijagnostika, obrada i liječenje dijabetičkig bolesnika, endokrinološka obrada, bolesti metabolizma uključujući kosti — osteoporoza. Hematologija i onkologija: Dijagnostika i liječenje hematoloških i onkoloških bolesnika primjena kemoterapije i imunomodulatora, primjena hormonalne terapije, "pametnih" lijekova, transfuzije krvnih derivata, humanih albumina, liječenje komplikacija kemoterapije.

hipertenzija koja može pomoći

Pulmologija: Dijagnostika i liječenje plućnih bolesnika, radiološka obrada pluća, bronhoskopije, biopsije pluća, alergološko testiranje, funkcionalna dijagnostika - spirometrija Dermatologija i venerologija: Obavljaju se dijagnostički i terapijski postupci: prvi pregled, kontrolni pregled, pripreme za hipertenziju ambulante i konzilijarni pregled, krioterapija, fototerpija UVA, UVB, Pripreme za hipertenziju ambulante, alergološko epikutano testiranje, atopy patch test, dermatoskopija, liječenje ulkusa aplikacijom alginata i hidrokoloida, dijagnostika i terapija gljivičnih bolesti, dijagnostika i terapija spolnih bolesti.

O odjelu.

pripreme za hipertenziju ambulante