Penjanje stepenicama pomaže u snižavanju arterijskog tlaka u žena u menopauzi - theturninggate.com

Hipertenzija u žena u postmenopauzi, Smjernice u primjeni hormonskoga nadomjesnog liječenja

Sadržaj

  Penjanje stepenicama pomaže hipertenzija u žena u postmenopauzi snižavanju arterijskog tlaka u žena u menopauzi Penjanje stepenicama može pomoći u snižavanju arterijskog krvnog tlaka u žena u menopauzi, zaključak je istraživanja na malom uzorku žena u postmenopauzi s dijagnozom hipertenzije.

  U studiju je uključena 41 žena  s hipertenzijom.

  terapijski hipertenzija punjenje

  Na početku istraživanja sistolički tlak je iznosio — mm Hg, a dijastolički tlak 90— mm Hg. Žene su randomizirane u dvije skupine, ispitivana skupina je hipertenzija u žena u postmenopauzi intervenciji imala penjanje stepenicama dok je kontrolna grupa žena imala uobičajene aktivnosti u razdoblju od 12 tjedana.

  Na kraju istraživanja, ispitivana hipertenzija u žena u postmenopauzi se penjala stepenice pet puta na dan, četiri dana u tjednu. Penjanje stepenicama se odvijalo pod supervizijom i nakon penjanja žene su se svaki put spuštale liftom.

  Od početka do kraja studije, ispitivana grupa je postigla značajno sniženje prosječnih vrijednosti sistoličkog od na mm Hg i dijastoličkog krvnog tlaka od 89 na 86 mm Hg.

  hipertenzija u žena u postmenopauzi

  U ispitivanoj skupini je ujedno smanjena i krutost arterija i povećana mišićna snaga na nogama. Takve promjene nisu zabilježene u kontrolonoj grupi. Nisu zabilježene nikakve nuspojave vezane uz penjanje po stepenicama.

  indijskog oraščića hipertenzije stupanj 3 hipertenzija itd rizika