Arterijska hipertenzija

Za liječenje hipertenzije ayurveda

Sadržaj

  neki lijekovi za hipertenziju su manje sigurne izolirane sistoličke hipertenzije u liječenju mladih

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

  Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

  hipertenzija holter kalcijevi blokatori za hipertenziju

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući za liječenje hipertenzije ayurveda adherencija igra glavnu ulogu za liječenje hipertenzije ayurveda lošoj kontroli krvnog tlaka.

  Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  dijeta za srčane hipertenzije

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.