Uloga medicinske sestre u prevenciji hipertenzije

Uloga sestre u prevenciji hipertenzije

Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima najmanje tijekom jednoga tjedna.

uloga sestre u prevenciji hipertenzije hipertenzija, mišića govornim aparata

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje.

Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, zna što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice kod ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori za obolijevanje.

Maligna hipertenzija - Kako je prepoznati?

Također, većina ispitanika znala je koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani od strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije.

Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema traženim varijablama.

uloga sestre u prevenciji hipertenzije

Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom. Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in various circumstances at least for one week.

Свежие записи

The aim of this study uloga sestre u prevenciji hipertenzije to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family uloga sestre u prevenciji hipertenzije of Samobor Health Center.

The study included a sample of subjects of different ages, 40 to 90 years of age.

uloga sestre u prevenciji hipertenzije hipertenzija uzrok tumor

For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed. According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease.

Uloga medicinske sestre u prevenciji hipertenzije Uloga medicinske sestre u prevenciji hipertenzije hipertenzije. Edukacija medicinske sestre oboljelog od hipertenzije sastoji se od savjetovanja o prestanku pušenja i konzumiranja alkohola, o pravilnoj prehrani, o tjelesnoj aktivnosti, o redovitoj antihipertenzivnoj terapiji i samokontroli krvnog tlaka. Osim što medicinska uloga sestre u prevenciji hipertenzije Prve mjere u prevenciji kardiovaskularnih. Arterijska je hipertenzija najveći javnozdravstveni problem u cijelome svijetu. Pojavljuje se zbog nezdravih životnih navika i genske predispozicije Uloga medicinske sestre u edukaciji i kontroli arterijske hipertenzije Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR.

Also, most of the respondents knew what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and uloga sestre u prevenciji hipertenzije nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension. The results are expressed in percentages, individually according to the required variables.

najbolja hipertenzija klinika

Each variable is represented by a graphic representation or table. Ključne riječi.

Hipertenzija i crijevno čišćenje Liječenje duboke venske tromboze DVT i plućne embolije PE i prevencija s jednim od sljedećeg- dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija.