Renovaskularna hipertenzija - theturninggate.com

Što je renovaskularne hipertenzije

Sadržaj

  akupunkturne točke protiv hipertenzije

  Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana. Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, što je renovaskularne hipertenzije ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije.

  Klinička slika Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje što je renovaskularne hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju.

  što je renovaskularne hipertenzije

  Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija — dijastolni krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

  Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije.

  Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju što je renovaskularne hipertenzije oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi. Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.

  što je renovaskularne hipertenzije