Svjetski dan hipertenzije – „Saznajte koliki je Vaš krvni tlak“

Tema o hipertenziji

Sadržaj

  Svjetski dan hipertenzije Objavljeno: Obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije inicirala je  Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije Tema obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije Povišeni krvni tlak ili hipertenzija je tiha podmukla bolest, koja godinama ne mora pokazivati nikakve simptome, dok se ne razviju oštećenja ciljnih organa.

  video hipertenzije tahikardija kao simptom hipertenzije

  Hipertenzija je globalna epidemija  i vodeći čimbenik rizika za smrtnost i invaliditet u svijetu. Četiri od deset odraslih osoba iznad 25 godina u svijetu ima tema o hipertenziji krvni tlak.

  Jedan od razloga tako lošoj kontroli hipertenzije je to što ljudi nisu svjesni da imaju povišeni tlak.

  tema o hipertenziji vitamini i hipertenzija

  Naime, mjerenje tlaka je osnova, kako u postavljanju dijagnoze tako i u praćenju učinka terapije. Danas je vrlo jednostavno mjeriti krvni tlak, bilo kod liječnika ili uređajima za kućno samomjerenje tlaka.

  Međutim, treba podići razinu svijesti opće populacije o važnosti mjerenja i kontrole krvnog tlaka. Preporuka je Svjetske lige tema o hipertenziji hipertenziju da svatko provjeri krvni tlak barem jednom godišnje, a osobe koje boluju od hipertenzije prema preporuci liječnika.

  liga borbeni hipertenzija

  Povišen arterijski tlak je glavni nezavisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost. U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrtnosti: Iako je hipertenzija povezana s rizičnim čimbenicima koji se mogu izbjeći i premda postoje učinkoviti lijekovi, tema o hipertenziji pokazuju da se ona loše kontrolira.

  tema o hipertenziji

  Istraživanjima provedenim u Hrvatskoj Važno je, stoga, jačati svijest tema o hipertenziji o problemu i posljedicama hipertenzije, o mogućnostima prevencije, kontrole i liječenja, a preporučuje se cijeli mjesec svibanj organizirati edukativne javnozdravstvene aktivnosti.

  Bitno je naglasiti da se na rizike za razvoj visokog tema o hipertenziji tlaka može utjecati promjenom štetnih životnih navika: smanjenjem unosa soli.

  tema o hipertenziji