Indikacije za propisivanje statina za hipertenziju ,terapija laserskom terapijom hipertenzije

Statini za hipertenziju

Literatura Statini U nastanku ateroskleroze povišene vrijednosti lipida imaju velik značaj, a pogotovo povišene vrijednosti ukupnog i LDL kolesterola.

Statini su lijekovi koji blokiraju ključni enzim 3-hidroksimetil-glutaril-koenzimA HMG-CoA reduktazu u sintezi kolesterola i na taj način učinkovito smanjuju koncentraciju kolesterola. Gotovo sva velika, randomizirana, dvostruko slijepa i placebom kontrolirana klinička ispitivanja sa statinima jasno su pokazala da se tim lijekovima mogu spriječiti cerebrovaskularni događaji i smrtnost.

Rezultati Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S jasno su potvrdili povoljan učinak snižavanja koncentracije kolesterola na kardiovaskularni rizik nakon preboljelog srčanog infarkta te u bolesnika s anginom pectoris. Placebo-kontrolirana LIPID studija Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease ispitivala je učinak pravastatina na mortalitet od koronarne srčane bolesti u bolesnika s preboljelim infarktom miokarda i nestabilnom anginom pectoris.

U ASAP studiji Aggresive statini za hipertenziju conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolemia uspoređivao se učinak između pojedinih statina.

Оставить комментарий

Prospektivno praćenje IMT u karotidnim arterijama tijekom 2 godine pokazalo je da se kod ispitanika koji su uzimali atorvastatin IMT značajno smanjila, za razliku od onih iz grupe koji su uzimali simvastatin. Bolesnici su randomizirani u grupu koja je uzimala atorvastatin ili u placebo grupu statini za hipertenziju bili praćeni tijekom 3. HPS Heart Protection Study studija uključila je u ispitivanje bolesnike kod kojih je bilo malo izravnih dokaza o potencijalnoj koristi od uzimanja statina dijabetičari, starije osobe, osobe s normalnim vrijednostima kolesterola.

Bolesnici su dobivali 40 mg simvastatina ili placebo, a praćeni su prosječno 5 godina. Objavljena je i meta-analiza koja je uključila kratkoročne, randomizirane statini za hipertenziju studije o utjecaju statina na redukciju LDL kolesterola i 58 randomiziranih studija o utjecaju redukcije kolesterola na ishemičku bolest srca i moždani udar i 9 kohortnih studija pokazala je da statini mogu smanjiti koncentraciju LDL čestica za 1.

Učinak statina Pretpostavlja se da uz smanjivanje koncentracije kolesterola, statini mogu poboljšati vazodilataciju i stabilizirati plak. Čini se da postoji statistička povezanost između povišenog LDL-a i sniženog HDL kolesterola statini za hipertenziju ishemijskog moždanog udara statini za hipertenziju smanjenja vaskularnog rizika uz primjenu statina u bolesnika s koronarnom bolesti srca.

Dokazi upućuju da statini smanjuju progresiju plaka, a redukcija ukupnog kolesterola u serumu smanjuje incidenciju moždanog udara.

Povišen apolipoprotein B apoB važan je faktor statini za hipertenziju za koronarnu bolest srca a poremećena regulacija hipertenzije i analginum lipoproteina koji sadržavaju apoB, statini za hipertenziju je s progresijom ateroskleroze. Statini smanjuju koncentraciju cirkulirajućeg aterogenog apoB-lipoproteina smanjujući produkciju VLDL statini za hipertenziju jetri.

Pretpostavlja se da uz smanjivanje koncentracije kolesterola, statini mogu poboljšati vazodilataciju, povećavajući bioraspoloživost dušičnog oksida te da mogu stabilizirati plak, smanjujući upalni odgovor u stijenci krvne žile.

Nadalje, statini mogu umanjiti stvaranje krvnog ugruška, smanjujući adheziju trombocita na rupturiranom plaku, djelujući preko vanjskog puta aktivacije koagulacije. Statini posjeduju antiupalna svojstva te reduciraju akumulaciju upalnih stanica u statini za hipertenziju plaku, inhibiraju statini za hipertenziju trombocita te poboljšavaju vaskularnu funkciju endotela povećavajući koncentraciju dušičnog oksida. Liječenje hipertenzije i hiperkolesterolemije u primarnoj i sekundarnoj prevenciji Liječenje hipertenzije i hiperkolesterolemije ima važnu ulogu u primarnoj lijekovi za hipertenziju nisu za trajno korištenje sekundarnoj prevenciji moždanog udara.

Liječenje hipertenzije i hiperkolesterolemije ima važnu statini za hipertenziju u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Rezultati velikih randomiziranih kliničkih studija pouzdano su pokazali da je sniženje krvnog tlaka i povišenog kolesterola povezano sa značajnim smanjenjem rizika od nastanka moždanog udara. ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora mogu poboljšati funkciju endotela i usporiti progresiju ateroskleroze.

Antagonisti kalcijevih kanala koji su visoko lipofilni imaju i neka antioksidativna svojstva. Rezultati na životinjskim modelima pokazali su da statini reduciraju oksidaciju i ulaz LDL čestica u stanice arterijske stijenke. Amlodipin, lacidipin i nifedipin suprimiraju stvaranje trombocita u bolesnika koji boluju od hipertenzije i imaju potencijalna anti-aterosklerotična svojstva.

Uz redukciju koncentracije kolesterola, statini pospješuju vazodilataciju, stabiliziraju plak, utječu na upalni odgovor u endotelnim stanicama, smanjuju stvaranje statini za hipertenziju ugrušaka i smanjuju adheziju trombocita na rupturiranom plaku.

Snižavanje kolesterola i novi zdravstveni rizici

Ostala anti-aterosklerotska svojstva statina uključuju smanjenje akumulacije upalnih stanica u plaku, inhibiciju proliferacije glatkih mišićnih stanica krvne stijenke, inhibiciju funkcije trombocita i poboljšanje vaskularne funkcije endotelnih stanica. Na temelju navedenog, statini za hipertenziju pretpostaviti da bi šira primjena novijih antihipertenziva i statina mogla značajno poboljšati prevenciju moždanog udara. Literatura 1. Stroke - diagnostic and therapeutic guidelines.

Statini u kombinaciji s tjelovježbom najbolja opcija za snižavanje povišenog kolesterola

Acta Clin Croat statini za hipertenziju Suppl 4 Lancet ; JAMA ; Randomized trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among individuals with previous stroke or transient ischemic attack. Lancet ; LONN E. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep ; Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril on cardiovascular events in high-risk patients.

Lijekovi za statine hipertenzije

N Engl J Med ; Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension study LIFE : a randomized trial statini za hipertenziju atenolol. J Hypertens ; Calcium antagonists and atherosclerosis protection in hypertension. Am J Ther ; Evidence for a synergistic effect of calcium channel blockers with lipid-lowering therapy in retarding progression of coronary atherosclerosis in symptomatic patients with normal to moderately raised cholesterol levels.

Arterioscler Thromb Vasc Biol ; Am J Cardiol ; The Verapamil in Hypertension and Atherosclerosis Study VHAS : results of long-term randomized treatment with either verapamil or chlorthalidone on carotid intima-media thickness. Effect of amlodipine on the progression of atherosclerosis and the occurrence of clinical events. Circulation ;26; Statini za hipertenziju Lacidipine Study on Atherosclerosis investigators.

Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis: principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis ELSAa randomized, double-blind, long-term trial. Circulation ; Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, and other blood-pressure-lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomised trials.

The role of blood pressure lowering before and after stroke.

Свежие записи

Curr Opin Neurol ; Arterial hypertension and ischaemic stroke. Hipertenzija pomaže čičak Neurol Scand ; Detrimental effect of blood pressure reduction in the first 24 hours of acute stroke onset. Neurology ; Serum cholesterol levels and six-year mortality from stroke inmen screened for statini za hipertenziju multiple risk factor intervention trial N Engl J Med ; Serum cholesterol and mortality among Japanese-American men.

The Honolulu Hawaii Heart Program. Arch Intern Med ; Serum cholesterol concentration and coronary heart disease in population with low cholesterol concentrations. BMJ ; Plasma cholesterol concentration and mortality. The Whitehall Study. Prospective investigations: the Framingham statini za hipertenziju and the epidemiology of stroke. Adv Neurol ; Heart Protection Study Colaborative Group.

A randomized placebo controlled trial. Effects of simvastatin on ishemic signs and symptoms in the Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S.

Свежие комментарии

Am J Cardiol ; Statini za hipertenziju Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in patients with coronary heart disease: The Scandinavian Simvastatin Survival Study 4S.

The Care Statini za hipertenziju. Pravastatin therapy and the risk of stroke. Effect of aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolemia ASAP : a prospective, randomized, double-blind trial.

Curr Med Res Opin ; High dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis.

Statins and stroke. Therapie ; New dimension of statin action statini za hipertenziju ApoB atherogenicity. Clin Cardiol ;26 Suppl 1 :I7-I The use of statins in acute coronary syndromes: the mechanisms behind the outcomes. The lipid and non-lipid effects of statini za hipertenziju. Pharmacol Ther ; Could new antihypertensive and lipid lowering drugs prevent second stroke?

statini za hipertenziju

Statini u hipertenziji s normalnim kolesterolom

Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine. Statini za hipertenziju prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study CARDS : multicentre randomized placebo-controlled trial. Reiner Ž. Ateroskleroza i moždani udar. Liječ Vjesn ; Supl. Hipertenzija u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara.

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini.

Lekar: Nema razloga za paniku zbog lekova protiv pritiska

Medix ;