Smjernice kliničke prakse za hipertenziju

smjernice kliničke prakse za hipertenziju

Približavanje smjernica stvarnim potrebama: smjernice za arterijsku hipertenziju Prof. Bojan Jelaković Cilj smjernica za dijagnosticiranje arterijske hipertenzije jest da budu praktične i od koristi u svakodnevnom radu, što s velikim brojem do sada objavljenih smjernica smjernice kliničke prakse za hipertenziju bio slučaj te su ostale samo akademski spomenik jednomu trenutku nekoga dijela kliničke medicine.

Telesna aktivnost in hipertenzija

Smjernice se temelje na recentnim smjernicama međunarodnih stručnih društava čiji su autori detaljno prošli kroz literaturne podatke i označili razinu važnosti i stupnjeve smjernice kliničke prakse za hipertenziju.

U ovom dokumentu ne navodimo razine značajnosti ni stupnjeve dokaza, nego na temelju međunarodnih, relevantnih, recentnih smjernica jasno upućujemo na to koje pretrage treba poduzeti u određenim situacijama i koji su liječnici i na kojoj razini zdravstvene skrbi odgovorni i obvezni obaviti određeni opseg pretraga. Na taj način reduciramo broj informacija koje mogu odvlačiti pozornost, a oni koje zanimaju razina značajnosti i stupnjevi dokaza to uvijek mogu provjeriti u referenciji međunarodnih smjernica ili u dokumentima koji su citirani na kraju smjernica.

Ne navodimo ni stotine referencija na temelju kojih su pripremljene međunarodne smjernice, a time i ove, nego samo osnovne u kojima opet svatko tko je zainteresiran može naći originalnu referenciju.

Na taj smo način opseg smjernica smanjili za nekoliko desetaka stranica.

Približavanje smjernica stvarnim potrebama: smjernice za arterijsku hipertenziju

U navedenim je smjernicama naglasak na konkretnim postupcima i podatcima s točno navedenim graničnim vrijednostima. Većina je podataka prikazana u tablicama i postupnicima s jasnim objašnjenjima.

Budući da je svrha smjernica ne samo usmjeriti i olakšati razmišljanja smjernice kliničke prakse za hipertenziju svakodnevnome kliničkom radu nego i educirati, uz postupnike su postavljeni dijelovi teksta na plavoj pozadini koji podsjećaju na neka temeljna znanja. Neke se stvari hotimično ponavljaju — zbog njihove važnosti, ali i smjernice kliničke prakse za hipertenziju toga da se lakše upamte i poslije primjenjuju.

smjernice kliničke prakse za hipertenziju koliko ljudi umire od hipertenzije

To je slučaj s mjerenjima tlaka i frekvencije srca pa zatim s uputama o temeljitom uzimanju anamnestičkih podataka i obavljanja kliničkoga pregleda i tako dalje.

U smjernicama ima nekoliko posve novih elemenata.

smjernice kliničke prakse za hipertenziju

Prvi put su navedene jasne upute o frekvenciji srca, spominju se mjesto i uloga mjerenja centralnoga arterijskoga tlaka i brzine pulsnoga vala, stavljen je naglasak na smjernice kliničke prakse za hipertenziju bubrežne funkcije kao jednog od neovisnih čimbenika  kardiovaskularnog rizika. Prvi put se spominje i informatička tehnologija, tj. To će biti još detaljnije navedeno u drugom dijelu smjernica, u dijelu koji će govoriti o povećanju ustrajnosti i poboljšanju kontrole.

smjernice kliničke prakse za hipertenziju cholecystectomy hipertenzije

Na kraju smjernica dodano je nekoliko dodataka koji mogu biti od koristi u svakodnevnome kliničkom radu — upitnici za sindrom apneje u snu, upitnik o erektilnoj i seksualnoj disfunkciji, upitnik o kognitivnoj disfunkciji i drugi.

I uz te upitnike priložena je točna uputa kako ih primjenjivati i kako ih interpretirati. Nadalje, prvi put je smjernice kliničke prakse za hipertenziju periferna arterijska bolest koja je vrlo česta u hipertoničara, a još nije osviještena kao problem kojemu treba pridavati pozornost u kliničkom radu.

Priloženi su Edinburški upitinik i jasan postupnik. Isto tako, čest neprepoznat problem je dijagnostika supkliničkoga srčanog smjernice kliničke prakse za hipertenziju pa je kao jedan od dodataka priložen aktualni postupnik za dijagnostiku zatajivanja srca.

smjernice kliničke prakse za hipertenziju

U dijagnostičkom su postupku hipertoničari često izloženi kontrastnim radiološkim pretragama i time, riziku za kontrastom izazvanoj nefropatiji te je zbog toga u privitku postupnik za dijagnostiku i prevenciju kontrastom izazvane nefropatije.

U ovim smo smjernicama željeli biti praktični, precizni i realni s smjernice kliničke prakse za hipertenziju na mogućnosti koje nam pruža sredina u kojoj živimo. Cilj je bio na jednome mjestu obuhvatiti i prikazati što više konkretnih postupaka i podataka koji će biti korisni u radu tako da liječnik ne mora gubiti vrijeme u traženjima bilo u samim smjernicama bilo u literaturi.

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Smjernice sadržavaju samo smjernice kliničke prakse za hipertenziju, ali zainteresirane upućuju na daljnja čitanja i traženja. Kao što nijedne smjernice, tako niti ove ne bi smjele biti shvaćene kao naredbodavajuće nego kao dokument koji pruža korisnu informaciju i savjet kojim se svaki liječnik mora individualno koristiti kod svakoga smjernice kliničke prakse za hipertenziju bolesnika.

Ono što ih razlikuje od ostalih je to što sadržavaju konkretne činjenice i precizne informacije i podatke, a to pak može dodatno olakšati klinička razmišljanja i pomoći da dijagnostički postupak bude što precizniji, ali i racionalniji. Ovo je prvi dio smjernica o smjernice kliničke prakse za hipertenziju hipertoničara što ih stručna društva pripremaju.

U nastavku će smjernice kliničke prakse za hipertenziju praktične smjernice za liječenje bolesnika s arterijskom hipertenzijom i praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje hipertenzije u djece i adolescenata.