Kako to funkcionira?

Liječenje hipertenzije pogona

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  liječenje hipertenzije pogona

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

  liječenje hipertenzije pogona

  Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka liječenje hipertenzije pogona i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

  liječenje hipertenzije pogona udžbenika hipertenzija

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

  hipertenzija, i količina tekućine

  Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

  hipertenzija preporuke stil života

  Za razliku od smjernica za Eur Heart J.