SCIndeks - Članak

Invalidnosti hipertenzija tip 2 diabetes mellitus,

Sadržaj

  Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Sažetak Arterijska hipertenzija i Diabetes mellitus su nezavisni i snažni faktori rizika za razvoj bolesti krvnih sudova koronarna, cerebrovaskularna i periferna vaskularna bolest i bolesti bubrega.

  Udruženost hipertenzije i Diabetes mellitus-a ne predstavlja prost zbir rizika, već ozbiljno stanje eksponencijalno uvećanog rizika. HTA hipertenzija je dva puta češća u obolelih od DM Diabetes mellitus -a i tada je najčešće udružena sa dijabetesnom nefropatijom.

  invalidnosti hipertenzija tip 2 diabetes mellitus

  Uzroci HTA u DM-u su: genetska predispozicija endotelna disfunkcija, insulinska rezistencija i faktori okoline. Cilj terapije HTA u DM invalidnosti hipertenzija tip 2 diabetes mellitus sprečiti smrtni ishod, specifični morbiditet i invalidnost, a ne pogoršati glikoregulaciju, liporegulaciju i hronične invalidnosti hipertenzija tip 2 diabetes mellitus perifernu makroangiopatiju, nefropatiju i dr.

  invalidnosti hipertenzija tip 2 diabetes mellitus liječenje hipertenzije s novim lijekovima

  Terapija HTA u DM podrazumeva primenu nefarmakoloških i farmakoloških mera koje se sprovode po principu "korak po korak" i ona je kompleksna. Moraju se uzeti u obzir farmakološke karakteristike antihipertenziva, kao i pridružene bolesti pacijenta.

  hipertenzija može ozlijediti oči žive zdravo prijenos hipertenzije

  Sugerišu se medikamenti iz prve linije antihipertenziva, kao prvi korak, ACE inhibitori ili kardioselektivni beta adrenergički blokatori, blokeri kalcijumskih kanala, a ako postoji retencija natrijuma i vode, dodaju se diuretici male doze. Nelečena hipertenzija u Diabetes mellitus-u izrazito povećava rizik za nastajanje hroničnih makro i mikroangiopatskih komplikacija.

  Koja je najbolja ciljana razina šećera u krvi žena koje razviju trudnički gestacijski dijabetes?