NOVA PRAVILA ZA VOZAČKE DOZVOLE: Izmjene Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača

Hipertenzije i vozačka komisija. NOVA PRAVILA ZA VOZAČKE DOZVOLE: Izmjene Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača

Pročitajte još

Izvješće   2 koje je izradila radna skupina sadržava razloge zbog kojih je potrebno ažurirati odredbe o kardiovaskularnim bolestima iz Priloga III. U izvješću se predlaže da se uzmu hipertenzije i vozačka komisija obzir najnovije medicinske spoznaje i da se jasno naznači u slučaju kojih bi se zdravstvenih stanja vožnja trebala dopustiti te u kojim se situacijama vozačke dozvole ne bi smjele izdati ili produljiti.

Pravilnik bi trebao biti u potpunosti usklađen s Direktivom o vozačkim dozvolama Europske unije. U novom bi pravilniku tako trebala biti jasno naznačena zdravstvena stanja u slučaju kojih je moguće produžiti ili izdati vozačke dozvole, ali i situacije u kojima neće biti moguće izdati ili produžiti vozačku dozvolu.

Nadalje, to izvješće sadržava detaljne informacije o tome kako bi nadležna nacionalna tijela trebala primjenjivati ažurirane odredbe o kardiovaskularnim bolestima. Radna skupina za dijabetes, koju je uspostavio Odbor za vozačke dozvole, zaključila je da se pri hipertenzije i vozačka komisija tih odredbi te spoznaje moraju uzeti u obzir, posebno u pogledu važnosti pojave hipertenzije i vozačka komisija tijekom spavanja te trajanja zabrane vožnje nakon ponavljajuće teške hipoglikemije za vozače iz skupine 1.

hipertenzije i vozačka komisija

Članak 2. Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1.

OBRAZOVANJE ODRASLIH 30 10 2019

One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba. One primjenjuju te odredbe od 1.

hipertenzije i vozačka komisija

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Stižu nova pravila za vozačke dozvole, posebno se odnose na srčane bolesnike i dijabetičare R. Pravilnik bi trebao biti u potpunosti usklađen s Direktivom o vozačkim dozvolama Europske unije. U novom bi pravilniku tako trebala biti jasno naznačena zdravstvena stanja u slučaju kojih je moguće produžiti ili izdati vozačke dozvole, ali i situacije u kojima neće biti moguće izdati ili produžiti vozačku dozvolu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u hipertenzije i vozačka komisija na koje se odnosi ova Direktiva. Članak 3. Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

infarkt miokarda i hipertenzija hipertenzija bilo pitke vode može biti

Članak 4. Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Na temelju članka Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, dokumentacije vezane uz psihologijsko testiranje, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače. Članak 2.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. Za Komisiju.