Možda će vas zanimati i ove teme:

Hipertenzije i tuberkuloze. Tuberkuloza

Godišnje u svi­jetu oboli od tuberkuloze oko 8 do 10 milijuna ljudi, a umire oko 3 milijuna.

Predstavljanje tuberkuloze i dijabetesa

Drugi oblici prijenosa iznimno su rijetki. Bolesnik s pluć­nom tuberkulozom zarazan je najviše u razdoblju kada hipertenzije i tuberkuloze iskašljaju izlučuje 10 bacila u 1 ml di­rektno mikroskopski pozitivan. Od infekcije do rendgenom vidljive le­zije u plućima ili značajne tuberkulinske kožne re­akcije proći će oko 4 do 12 tjedana.

To ovisi o veličini infektivne doze tj. Otkrivanje tuberkuloznih bolesnika: 1. Pasivno otkrivanje zasniva se na pregledima i pretragama osoba koje hipertenzije i tuberkuloze nakon samoprepozna­vanja simptoma i znakova bolesti jave liječniku. Aktivno otkrivanje zasniva se na epidemiološ­kom izvidu i obuhvatu zdravstvenim nadzorom onih koji su bili u kontaktu s bolesnikom kod ko­jeg je dijagnosticirana aktivna tuberkuloza.

Tuberkuloza - theturninggate.com

Svrha je prvenstveno da se otkriju eventualni drugi oboljeli od aktivne tuberkuloze i da se podvrgnu terapiji. Klinička slika i dijagnostika Osnova dijagnostike i jedini sigurni dokaz tuberkuloze je izolacija uzročnika M. Temelj je uspješne laboratorijske dijagnostike tuberkuloze kvaliteta uzorka koji hipertenzije i tuberkuloze analizira. Simptomi tuberkuloze pluća su: respiratorni ka­šalj više od 3 tjedna, iskašljavanje krvi, bol u pr­snom košu i opći vrućica, noćno znojenje, gubi­tak na težini, gubitak apetita, trajni umor.

Fizikalni znaci plućne tuberkuloze nisu specifični, i obično su odsutni u blažoj i umjerenoj formi bolesti. Normalni laboratorijski nalazi su u većine bolesnika s plućnom tuberkulozom.

U kasnijoj fazi bolesti mogu se naći normocitna anemija, leukocitoza te hipertenzije i tuberkuloze i hipergamaglobulinemija. Nalaz acidorezistenih bacila u iskašljaju snažan je indikator tuberkuloze, ali za definitivnu hipertenzije i tuberkuloze potrebna je kultivacija bacila.

Tuberkuloza

U bolesnika koji ne mogu dati iskašljaj, hipertenzije i tuberkuloze je fiberbronhoskopija pri čemu se mogu vidjeti hiperemična područja sluznice kao i ulceracije na sluznici i stenoze bronha. Perforacije hilarnih limfnih čvorova u lumen bronha vidi se kao sivkastu kazeoznu masu koja prolabira u lumen. Materijal za pretragu pri bronhoskopiji dobije hipertenzije i tuberkuloze putem kateter aspirata, bronhoalveolarnim ispiranjem, četkanjem sluznice bronha i uzimanjem biopsije za patohistološku pretragu.

Radiološka dijagnostika važan je segment dijagnostičkog postupka u tuberkulozi, a karakteristični su fibrokazeozni oblici radiološki vidljivi kao multipli infiltrati sa destrukcijom kaverne. Konačna potvrda i dijagnoza tuberkuloze zasniva se na pozitivnoj kultivaciji mikobakterija tuberkuloze. Osnova dijagnostike i jedini sigurni dokaz tuber­kuloze je izolacija uzročnika M. Temelj je uspješne laboratorijske di­jagnostike tuberkuloze kvaliteta uzorka koji se analizira.

Tuberkulinski test Tuberkulinska reakcija može biti suprimirana kod: neishranjenosti, virusnih infekcija, teških bakterij­skih infekcija, karcino­ma te uzimanja kortikosteroida i citostatika. Tuberkulinski test je provjera celularne imunosti hipertenzije i tuberkuloze prema MT-u. Znak je svježine i veli­čine infekcije, ali ne mora značiti i bolest. Negativan hipertenzije i tuberkuloze ne isključuje tuberkulozu. Tuberkulinska reakcija može biti suprimirana kod: neishranjenosti, virusnih infekcija, teških bakterij­skih infekcija uključujući i tuberkulozukarcino­ma te hipertenzije i tuberkuloze kortikosteroida i citostatika.

Klinika za tuberkulozu

Dijagnostika latentne tuberkuloze U novije vrijeme za dijagnostiku latentne tuberkuloze u Hrvatskoj od QFT-G test  je specifičniji za otkrivanje M. Liječenje Svjetska zdravstvena organizacija SZO je Liječenje oboljelog od tuberkuloze najbolja je mjera prevencije tuberkuloze.

Standardna kratkotrajna terapija tuberkuloze sastoji se od inicijalne faze, koja bi trebala trajati do negativizacije iskašljaja, a po mogućnosti provedena u bolnici. Općeprihvaćeno vrijeme trajnja ove faze je 2 mjeseca. Stabilizacijska faza liječenja provodi hipertenzije i tuberkuloze u kući pod kontrolom liječnika opće medicine, traje do izlječenja, u pravilu mjeseci. Liječenje se provodi kombinacijom antituberkulotika. Prvi red antituberkulotika čine: izoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol i streptomicin.

U rezervne antituberkulotike ubrajamo: etionamid, protionamid, kanamicin, amikacin, kapreomicin, cikloserin, p-aminosalicilna kiselina, ciprofloksacin i ofloksacin. U stabilizacijskoj fazi najčešće se primjenjuju izoniazid i hipertenzije i tuberkuloze.

Obzirom na to da su antituberkulotici toksični potrebno je redovito praćenje nuspojava specifičnim nalazima bilirubin, jetreni enzimi, urična kiselina, audiometrija, vidno polje i vid hipertenzije i tuberkuloze boje uz redovite kontrole radiograma pluća i hipertenzije i tuberkuloze na MT.

Poseban problem pravi multirezistentna tuberkuloza kada je bacil tuberkuloze rezistentan najmanje na izoniazid i rifampicin hipertenzije i tuberkuloze njihove kombinacije s ostalim antituberkuloticima. Prema rezultatu testa rezistencije u incijalnoj fazi treba preferirati četvornu ili petornu ATL sa što više lijekova prve linije kroz najmanje tri hipertenzije i tuberkuloze odnosno do konverzije sputuma, a u stabilizacijskoj fazi tri lijeka kroz osamnaest mjeseci.

Prema Naputku za sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze Republike Hrvatske kemoprofilaksu je obvezno provesti u djece do navršene 3.

Tuberkuloza i anti-citokinska terapija

Najčešće se radi o multimorbidnom, imunokompromitiranom bolesniku zloćudne, imunološke, reumatske bolesti ili bolesti metabolizma. Nekada oskudni simptomi tuberkuloze u kroničnih, teških bolesnika su oskudniji i manje tipični, jer se isprepliću s osnovnom bolešću, koja dominira kliničkom slikom. Stoga je potrebno veliko znanje i vještina da se bolest prepozna, dijagnosticira i liječi. Literatura 1. Popović-Grle S. Tuberkuloza — ponovni izazov medicini na početku trećeg tisućljeća.

Klinička tuberkuloza.

Varijante predijabeta u bolesnika s tuberkulozom

Zagreb: IBIS hipertenzije i tuberkuloze, Prevencija tuberkuloze i principi epidemiološke obrade kontakata. Naputak za sprečavanje i suzbijanje tuberku­loze. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Menzies D. Interpretation of repeated tuberculin tests: boosting, conversion, andreversion.

Am J Resp Crit Med ; Specific immune-based diagnosis of tuberculosis. Lancet ;; Boosting of tuber­culin sensitivity among Southeast Asian refugees.

Kako sam se nosio sa tuberkulozom ?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Registar oboljelih od tuberkuloze,