DIUVER | D | Lekovi

Hipertenzije i diuver

Aktivna supstanca je torasemidum. Lek Diuver pripada grupi diuretika koji se koriste za pospešivanje mokrenja. Koristi se kod tretiranja visokog krvnog pritiska hipertenzijezatim kod edema koji su uzrokovani srčanim zatajenjem ili bolestima bubrega i jetre, kao i kod plućnog edema. Kontraindikacije kada se Diuver ne koristi Ne treba koristiti Diuver u slučaju da ste preosetljivi na torasemid ili bilo koji drugi sastojak leka, ako imate zatajenje bubrega, nizak pritisak, srčane aritmije niti ako dojite.

Djelatna tvar Diuver tableta je torasemid. Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida. Jedna Diuver 10 mg tableta sadrži 10 mg torasemida.

Hipertenzije i diuver Diuver tabletama su sadržane hipertenzije i diuver sljedeće pomoćne hipertenzije i diuver laktoza hidrat, kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat,vrste A, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat. Kako Diuver tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Diuver 5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani. Diuver 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani.

Što su lijekovi na recept?

Diuver tablete su dostupan je u pakiranju od 20 i 30 tableta u blisteru, u kutiji. Kako čuvati Diuver tablete? Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja. Hipertenzije i diuver tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Primjena Što hipertenzije i diuver Diuver tablete i za što se koriste? Diuver 5 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje povišenog krvnog tlaka hipertenzije Diuver 5 mg i 10 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje prekomjernog hipertenzije i diuver tekućine u organizmu edema. Doziranje Kako uzimati Diuver tablete? Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

DIUVER 10 mg tableta

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Prema potrebi doza se može povećati do 5 mg jednom dnevno. Lijek postiže najveći učinak nakon otprilike 12 tjedana kontinuiranog liječenja. Edemi Uobičajena doza je 5 mg jednom dnevno.

Ako je potrebno, doza se postupno može povećavati do 20 mg jednom dnevno. Maksimalna doza u pojedinačnim slučajevima može iznositi do 40 mg torasemida na dan.

Diuver Diuver Farmakološki Akcija: Diuver-diuretik droge. Diuver sadrži Torasemid-loop diuretik, što usporava suprotno bubrega resorpciju natrija i hlora jona u rastućem dio petlje Henle. U malim dozama, farmakodinamskim profil Torasemid blizu suštinu Class Tiazidi.

Starije osobe Pedijatrijska populacija Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina. Oslabljena funkcija jetre i bubrega Postoje ograničeni podaci o doziranju kod bolesnika s oslabljenom funkcijom jetre i bubrega.

Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom

Potreban je oprez kod bolesnika s oštećenom jetrom, zbog mogućnosti od povećanja koncentracija lijeka u krvi. Način primjene Tablete trebate uzimati ujutro, bez žvakanja s malom količinom vode.

Diuver tablete se uobičajeno koriste u dugotrajnom liječenju sve do nestanka edema. Ako uzmete više Hipertenzije i diuver tableta nego što ste trebali Previše tableta odjedanput može vam naškoditi.

Diuver - PLIVIN torasemid

U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku kako bi mogao poduzeti odgovarajuće mjere. Ako ste zaboravili uzeti Diuver tablete Ako ste zaboravili uzeti dozu Diuver tableta uzmite je čim se sjetite.

  1. Diuver - PLIVIN torasemid - theturninggate.com
  2. Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.
  3. Шут выглядел усталым и утратившим присутствие духа; он больше не был уверенной, слегка циничной личностью, направившей Элвина к Лису.

  4. Здесь не было никого из его друзей, но, может быть, он смотрел на товарищей, которых встретит лишь в будущих веках.

  5. O hipertenzija knjižica
  6. Остальное пространство комнаты занимали два столика и несколько мягких стульев -- некоторые из них, совершенно очевидно, предназначались совсем не для гуманоидов.

Međutim ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za slijedeću dozu, propuštenu dozu ne uzimajte, a slijedeću dozu uzmite hipertenzije i diuver uobičajeno vrijeme. Hipertenzije i diuver uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Diuver tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Upozorenja i mjere opreza Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Diuver tablete: ako imate nisku razinu kalija ili natrija u krvi ako imate smetnjemokrenja ako imate šećernu bolest dijabetes ako imate poremećaj acido-bazne ravnoteže Djeca i adolescenti Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina.

Drugi lijekovi i Diuver tablete Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja interakcijastoga će možda trebati prilagoditi  dozu Diuver tableta prema potrebama. Diuver tablete mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima: srčani glikozidi - za liječenje zatajenja srca glukokortikoidi — za liječenje alergija, upala i kožnih bolesti antihipertenzivi — za liječenje visokog tlaka antibakterijski lijekovi — za liječenje bakterijskih infekcija litij — za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti kurare i teofilin — mišićni relaksansi salicilati — za liječenje temperature i bolova antidijabetici — za liječenje šećerne bolesti dijabetesa nesteroidni protuupalni hipertenzije i diuver - za liječenje boli, temperature i upale probenecid — za hipertenzije i diuver gihta kolestiramin — za liječenje povišenih masnoća.

Trudnoća i dojenje Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete hipertenzije i diuver lijek. Diuver tablete se smiju upotrebljavati samo u slučajevima kad potencijalna dobit premašuje postojeći rizik.

Diuver tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Upravljanje vozilima i strojevima Kao i kod drugih lijekova koji izazivaju promjene krvnog tlaka, i kod uzimanja Diuver tableta nemojte upravljati motornim vozilima i strojevima ako osjećate  omaglicu ili slične simptome.

Diuver tablete

Ostala upozorenja Prilikom liječenja Diuver tabletama treba biti oprezan kod slijedećih patoloških stanja: Patološka promjena acido-bazne ravnoteže Istodobno liječenje litijem i nekim antibioticima hipertenzije i diuver, cefalosporini. Bubrežno zatajenje nastalo zbog toksičnog djelovanja drugih lijekova Patološke promjene krvnih stanica hipertenzije i diuver, leukociti i trombociti Diuver tablete sadrže hipertenzije i diuver Ako Hipertenzije i diuver je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj hipertenzije i diuver posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Ako primijetite bilo koju navedenu nuspojavu ili neku drugu nuspojavu koja nije ovdje navedena odmah se obratite svom liječniku.

Česte mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika : glavobolja.