Sustavni eritemski lupus – 3. dio

Hipertenzija u sle

PDF 73 kB Hematološki poremećaji očituju se hemolitičkom anemijom, leukopenijom i trombocitopenijom. Imunološke promjene u podlozi kliničkih očitovanja ubrajaju se hipertenzija u sle dijagnostičke kriterije. Uz odavno poznata i razmjerno nespecifična antinuklearna protutijela ANA ili ANF te protutijela protiv dvolančane DNA molekule anti- dsDNAu bolesnika se može naći niz drugih protutijela usmjerenih protiv komponenata jezgre, hipertenzija hipertenzija u sle sle, odnosno stanične membrane.

Većina bolesnika tijekom života ima naizmjenične egzacerbacije i remisije bolesti.

Autoimune bolesti u trudnoći

U sklopu SLE-a može se pojaviti antifosfolipidni sindrom koji se klinički očituje recidivirajućim arterijskim i venskim trombozama, spontanim pobačajima najčešće u drugom tromjesečju trudnoće i trombocitopenijom.

U serumu bolesnika moguće je dokazati prisutnost antikardiolipinskih protutijela, anti β2-glikoproteina-1 te je obično pozitivan test lupusnog antikoagulansa LAC. Trudnoća i sustavni eritemski lupus Hipertenzija u sle se u hipertenzija u sle sa SLE-om smatra rizičnom, no prema današnjim saznanjima ne i kontraindiciranom.

Rizik od navedenih komplikacija značajno povećava aktivnost bolesti i prisutnost antifosfolipidnog sindroma.

Mada bar 4 kriterija nisu uvijek neophodna za dijagnozu SLE, popis je koristan za uvid u simptomatologiju. Lijekovi poput hidralazina, prokainamida, β—blokatora ili antagonista TNF—α mogu izazvati lupusu sličan sindrom i pozitivna ANA, koja se postupno negativiziraju nakon prekida medikacije. Druga ANA i anticitoplazmatska protutijela [npr. Anti— Ro je uzročno protutijelo u novorođenačkom lupusu i urođenom AV bloku.

Hormonske i fiziološke promjene. Pogoršanje bolesti najčešće se javlja u II. Pritom se trudnoća mora prekinuti zbog aktivnosti lupusa kod izrazito malog broja bolesnica. Pojava egzacerbacije bolesti povezuje se i s prekidom uzimanja antimalarika. Posebno je značajan utjecaj trudnoće na tijek nefritisa, kao jedne od najozbiljnijih manifestacija sustavnog eritemskog lupusa. Fiziološke promjene u trudnoći, kao hipertenzija u sle je porast glomerularne filtracije i hipertenzija u sle protoka plazme, potencijalno nose rizik od pogoršanja renalne bolesti.

Sustavni eritemski lupus – 3. dio

Rizik od gubitka ploda značajno je hipertenzija u sle ako je lupus nefritis aktivan u vrijeme začeća, ako je prisutna proteinurija nefrotskog tipa, ako je povećan serumski kreatinin ili je istovremeno prisutna arterijska hipertenzija.

Hipertenzivne komplikacije. Preeklampsiju karakterizira povećani arterijski krvni tlak i pro-teinurija koja započne u drugoj polovici trudnoće. Osobit problem predstavlja njezino preklapanje sa simptomima aktivnog lupusa.

Tijek bolesti i prognoza Raspodjela po populaciji Sistemski eritemski lupus se češće javlja u žena, posebno generativne dobi, a učestaliji je u ljudi crne puti. Omjer oboljelih hipertenzija u sle prema muškarcima jedok u starijoj dobi ili ranom djetinjstvu iznosi To je bolest urbanih sredina, s učestalošću od 4 do na stanovnika. Što uzrokuje sistemski eritemski lupus? Smatra se da u nastanku i razvoju bolesti sudjeluju nasljedni i vanjski čimbenici.

U razlučivanju ovih dvaju poremećaja koristimo fizikalne i laboratorijske nalaze uz razmatranje faktora rizika navedenih u tablici 1. Kada je preeklampsija praćena prisutnošću toničko-kloničkih grčeva tijela, govorimo o eklampsiji. Trudnoćom uzrokovana hipertenzija pojam je koji označava povišen arterijski krvni tlak prvi put nakon Kronična hipertenzija hipertenzija u sle se na povišen arterijski krvni tlak prije trudnoće ili ako se javi prije Usprkos ovome, lupus nefritis u anamnezi nije kontraindikacija za trudnoću, osobito ako je došlo do začeća nakon najmanje šest mjeseci mirne faze bolesti.

Ishod trudnoće u bolesnica sa sustavnim hipertenzija u sle lupusom Ishod trudnoće u bolesnica sa sustavnim hipertenzija u sle lupusom praćen je visokim rizikom od nežljenog gubitka ploda, zastoja intrauterinog rasta fetusa, prijevremenog poroda i preeklampsije. Rizik od spontanog pobačaja. Rizik od gubitka trudnoće hipertenzija u sle Proteinurija, trombocitopenija i hipertenzija u prvom trimestru trudnoće neovisni su čimbenici rizika za gubitak trudnoće.

Rizik od preuranjenog poroda prije Više je čimbenika rizika koji se povezuju s neuspješnim ishodom trudnoće, a to su aktivna bolest, naročito aktivni nefritis i arterijska hipertenzija, prisustvo antifosfolipidnih protutijela kao i protutijela na ribonukleoproteine SS-A Ro i SS-B La.

Sistemski lupus eritematodes

Sustavni eritemski lupus i antifosfolipidna antitijela Prisutnost antifosfolipidnih antitijela aPL povezana je s pojavom spontanih pobačaja i intrauterinom smrću fetusa. Studije in vitro pokazale su da se aPL vezuje za stanice hipertenzija u sle preko beta2-glikoproteina, a njihovo vezivanje dovodi do smanjene sinteze i sekrecije korionskog gonadotropina daje nesposobnost za hipertenzijučime se remeti proces placentacije.

Gubitak ploda povezan s prisutnošću antifosfolipidnih antitijela može se pojaviti u bilo kojem stadiju trudnoće, premda je najčešći u II. Povezan je s razvojem placentarne tromboze koja izaziva placentarnu insuficijenciju i intrauterini zastoj rasta ploda, koji kulminira fetalnom hipertenzija u sle. Najozbiljnija manifestacija neonatalnog lupusa je kompletni kongenitalni srčani liječenje hipertenzije prognoza, koji se tipično javlja hipertenzija u sle utero za vrijeme II.

Kompletni srčani blok je ireverzibilna promjena povezana sa značajnim morbiditetom i mortalitetom ploda, odnosno novorođenčeta. Pažljivo praćenje učestalim fetalnim ehokardiografskim pregledima od Pravovremenim liječenjem primjena dexametazona u majke — 4 mg dnevno p.

Kod trudnica koje su u prethodnoj trudnoći imale dijete s kompletnim srčanim blokom, dodatnu korist ima primjena intravenskih imunoglobulina, jer sprečava prijenos patogenih autoantitijela u fetus. Druge pojave neonatalnog lupusa, kao što su eritemske kožne promjene, citopenije i kolestatski hepatitis prolaze spontano, a važno ih je poznavati kako bi se izbjegle pogreške.

Liječenje sustavnog hipertenzija u sle lupusa u trudnoći Liječenje SLE-a u trudnoći predstavlja poseban izazov. Potrebno je trudnoću planirati u razdoblju kompletne remisije bolesti i to barem 6 mjeseci od posljednje egzacerbacije bolesti. S obzirom na to da su kompletne remisije bolesti izuzetno rijetke, većina bolesnica ulazi u trudnoću s malom dozom glukokortikoida koja služi kao terapija održavanja.

Placentarne hidroksilaze. Zato su male doze glukokortikoida do 20 mg prednizona ili njegovog ekvivalenta bezazlene za hipertenzija u sle.

Sistemski lupus

Profilaktična primjena većih doza glukokortikoida povećava rizik od preeklampsije i prijevremenog poroda, gestacijskog dijabetesa, osteoporoze i infekcija.

Smanjuju rizik od pojave egzacerbacije bolesti, poboljšavaju prognozu lupus nefritisa hipertenzija u sle preveniraju smrt. Klorokin prolazi kroz placentu. Može se nakupljati u stanicama koje sadrže melanin, stoga su kod uzimanja doza većih od preporučenih zabilježene pojave poremećaja retine i unutarnjeg uha.

Zbog dugog poluživota eliminacije prekid uzimanja lijeka na hipertenzija u sle trudnoće ne sprečava izloženost fetusa izuzetno rijetkoj ototoksičnosti, hipertenzija u sle povećava šansu za pogoršanje bolesti, te se ne preporučuje ukidanje antimalarika u trudnoći, ako ih je bolesnica prethodno uzimala. Azatioprin se smatra najsigurnijim imunosupresivom tijekom trudnoće.

Jetra fetusa nema potreban enzim koji će metabolizirati lijek u njegov aktivni oblik. Premda nema dovoljno podataka o ishodu trudnoće hipertenzija u sle bolesnica koje uzimaju azatioprin, prema sadašnjim razlozi za liječenje hipertenzije preporučuje se nastaviti uzimanje tijekom trudnoće, ako je to potrebno da bi se lupus održao u remisiji. Također se u bolesnica koje su liječene mikofenolat mofetilom, s obzirom na njegov teratogeni učinak, preporučuje prijelaz na azatioprin prije začeća tablica 2.

Bolesnice s blagim oblikom bolesti tijekom trudnoće liječe se malom dozom prednizona do 20 mg dnevno p.

Sistemski eritemski lupus (SLE) - dijagnostički i terapijski postupnik

NSAR se može koristiti tijekom druge polovice prvog trimestra i tijekom drugog trimesta. Ako dođe do pogoršanja bolesti tijekom trudnoće, primjenjujemo veću dozu prednizona, uključujući pulsove glukokortikoida.

Druga mogućnost su intravenski imunoglobulini koji naročito pomažu u kontroli hematološke i renalne bolesti, a prema hipertenzija u sle studijama preveniraju ponavljajuće spontane pobačaje.

  1. Trudnoća u Bolesnica sa Sustavnim Eritemskim Lupusom
  2. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Autoimune bolesti u trudnoći
  3. Sustavni eritemski lupus – 3. dio - Zdravo budi
  4. Hipertenzija pušenje
  5. Infekcije mokraćnog sustava u trudnoći Autoimune bolesti u trudnoći Autoimune bolesti su 5 puta češće u žena s vrhuncem incidencije u reproduktivnoj dobi.
  6. Sustavni eritemski lupus — 3.
  7. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Sistemski lupus eritematodes
  8. Hipertenzija kože

Ciklofosfamid i mikofenolat mofetil izbjegavaju se tijekom trudnoće radi teratogenog učinka. U bolesnica koje imaju antifosfolipidna antitijela i ponavljane spontane pobačaje, a nemaju u anamnezi podatak o trombozama, preporučuje se uzimanje antiagregacijskih doza aspirina u kombinaciji s nefrakcioniranim hipertenzija u sle ili profilaktičke doze niskomolekularnog heparina s početkom uzimanja u antepartalnom razdoblju.

Ove preporuke baziraju se na rezultatima prospektivnih studija koje su pokazale dulje preživljenje djeteta koristeći kombinaciju aspirina i heparina ili niskomolekularni heparin.