Portalna hipertenzija — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Hipertenzija u portalnu venu

Literatura Uvod Portalna hipertenzija najčešće je posljedica ciroze jetre, gdje zbog fibroze i poremećene arhitekture jetrenog parenhima dolazi do mehaničkog porasta otpora protoku portalnog krvotoka. Varikoziteti jednjaka predstavljaju dilatirane vene jednjaka koje nastaju kao posljedica skretanja engl. Navedeno je posljedica patološkog porasta tlaka unutar portalne vene. Bilo koja bolest koja interferira s protokom krvi kroz portalnu venu može dovesti do porasta portalnog tlaka tj.

Zatajenje jetre Portalna hipertenzija Portalna hipertenzija je nenormalno visok krvni tlak u portalnoj veni, velikoj veni koja nosi krv iz crijeva u jetru.

Portalna hipertenzija najčešće je posljedica ciroze hipertenzija u portalnu venu, gdje zbog fibroze i poremećene arhitekture jetrenog parenhima dolazi do mehaničkog porasta otpora protoku portalnog krvotoka. Također, porastu otpora doprinose i hipertenzija u portalnu venu reverzibilni vaskularni faktori na koje se može utjecati farmakoterapijom. Definicija Varikoziteti jednjaka proširene su submukozne vene distalne trećine jednjaka koje nastaju kao posljedica skretanja engl.

Lečenje portalna hipertenzijaKad kad god je moguće, treba započeti uklanjanjem uzroka poremećaja.

Navedeno je posljedica patološkog porasta tlaka unutar portalne vene - portalne hipertenzije. Portalna hipertenzija označava patološki da je učinkovit protiv hipertenzije tlaka unutar portalnog venskog sustava kojeg čine vene želuca, crijeva, slezene i gušterače koje putem gornje mezenterične vene i lijenalne vene čine portalnu venu. Glavna varijabla koja određuje i održava tlak je portalni protok krvi, koji je pak određen protokom krvi u splanhničkom bazenu.

Kako bi se eliminirao utjecaj intraabdominalnog tlaka i tlaka u centralnoj veni, uputno je mjerenje portalnog tlaka u portalnoj hipertenziji izraziti kao gradijent između portalne i donje šuplje vene, takozvani portalni gradijent tlaka engl.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Portalna hipertenzija

Svaka bolest koja interferira s protokom krvi kroz portalnu venu može dovesti do portalne hipertenzije. Najčešće se radi o cirozi jetre, no postoje i rijetki entiteti poput kavernozne transformacije ili tromboze vene porte u prehepatičnoj portalnoj hipertenziji gdje je jetreni parenhim hipertenzija u portalnu venu. Portalna hipertenzija u cirozi nastaje u ranoj fazi bolesti kao posljedica mehaničkog porasta otpora portalnog krvotoka uzrokovanog fibrozom i poremećenom arhitekturom jetrenog parenhima.

  • MSD medicinski priručnik za pacijente: Portalna hipertenzija
  • Portalna hipertenzija - Medix
  • Bilo koja bolest koja interferira s protokom krvi kroz portalnu venu može dovesti do portalne hipertenzije, no najčešći razlog njenog nastanka jest jetrena ciroza.
  • Hipertenzije i končara
  • Portalna hipertenzija — Vikipedija, slobodna enciklopedija
  • Patogeneza nije u potpunosti razjašnjena, iako je vrlo često multifaktorijalna.

Rizični faktori Rizični faktori koji predviđaju krvarenje iz varikoziteta uključuju: 1 tlak unutar varikoziteta, 2 veličinu varikoziteta, 3 napetost na stijenci varikoziteta te 4 stupanj jetrene bolesti.

Rizični faktori za nastanak varikoziteta jednjaka isključivo su vezani za pojavu i progresiju portalne hipertenzije. Vrijednost HVPG koja prelazi 5 mmHg smatra se portalnom hipertenzijom, no pojava varikoziteta se očekuje kod vrijednosti HVPG od oko 10 mmHg što se smatra klinički značajnom portalnom hipertenzijom.

Portalna hipertenzija

Rizični faktori koji predviđaju krvarenje iz varikoziteta uključuju: 1 tlak unutar varikoziteta, 2 veličinu varikoziteta, 3 napetost na stijenci varikoziteta te 4 stupanj jetrene bolesti. Tlak unutar varikoziteta, veličina varikoziteta i napetost stijenke varikoziteta povezani sa HVPG, pojava varikoziteta jednjaka očekuje se kod vrijednosti HVPG od oko 10 mmHg, hipertenzija u portalnu venu povećani rizik od krvarenja očekuje se kod vrijednosti HVPG od oko 12 mmHg.

Mjerenje HVPG dostupno je tek u tercijarnim ustanovama, radi čega se rizik hipertenzija u portalnu venu krvarenja često procjenjuje indirektnim metodama poput endoskopskih pokazatelja prijetećeg krvarenja, npr. Stupanj jetrene bolesti, klasificiran Child-Pugh CP sustavom korelira sa pojavom krvarenja ali i mortalitetom kod pacijenata sa cirozom jetre.

Komorbiditeti Osim varikoziteta jednjaka, u portalnoj hipertenziji javljaju se i varikoziteti želuca, hipertenzija u portalnu venu antralna vaskularna ektazija GAVE i portalna hipertenzivna gastropatija.

Liječenje se sastoji od mjera redukcije portalne hipertenzije koje se navode niže u tekstu. Simptomi i znakovi bolesti Očekuju se znakovi uznapredovale jetrene bolesti uz znakove portalne hipertenzije- ascites, periferni edemi, encefalopatija.

Prisutna je periferna vazodilatacija praćena hiperdinamičkom cirkulacijom te se kao znakovi bolesti javljaju relativna hipotenzija i tahikardija. Liječenje Cilj liječenja pacijenata sa cirozom je prevencija komplikacija dok je pacijent u kompenziranoj fazi bolesti. Pacijenti sa malim varikozitetima bez povišenog rizika krvarenja mogu se hipertenzija u portalnu venu neselektivnim beta-blokatorima, no potrebna su daljnja istraživanja da se dokaže korist od ovog pristupa.

Varikoziteti jednjaka/portalna gastropatija

Ukoliko je primjena neselektivnih beta-blokatora kontraindicirana, preporuča se endoskopska band-ligacija varikoziteta. Kod pacijenata s komplikacijama terminalne faze jetrene bolesti poput hipertenzija u portalnu venu ascitesa sa ili bez hipertenzija u portalnu venu bakterijskog peritonitisa, bubrežne ozljede ili hipotenzije potrebna je redukcija doze ili hipertenzija u portalnu venu beta-blokatora. Kod ovih pacijenata obavezna je endoskopska band-ligacija varikoziteta.

Kod bolesnika kod kojih se tijek liječenja komplicirao krvarenjem iz varikoziteta najčešće se u svrhu sekundarne prevencije nastavlja beta-blokator nakon endoskopske band-ligacije varikoziteta.

Praćenje bolesnika Bolesnici sa tvrdoćom jetre engl. Potreban je godišnji nadzor tvrdoće jetre hipertenzija u portalnu venu vrijednosti trombocita, a kod pogoršanja vrijednosti pacijenta treba uputiti na gastroskopiju. Kod pacijenata u kompenziranoj fazi jetrene bolesti Child-Pugh A bez varikoziteta prilikom inicijalne gastroskopije i  te sa aktivnom lezijom jetre npr.

Kod pacijenata u kompenziranoj fazi jetrene bolesti sa malim varikozitetima prilikom inicijalne gastroskopije te sa aktivnom lezijom jetre npr. Kod pacijenata u kompenziranoj fazi jetrene bolesti bez varikoziteta prilikom inicijalne gastroskopije kod kojih je otklonjen uzročni hipertenzija u portalnu venu za bolest jetre npr.

Kod pacijenata u kompenziranoj fazi jetrene bolesti sa malim varikozitetima prilikom inicijalne gastroskopije kod kojih je otklonjen uzročni faktor za bolest jetre npr. Prognoza Nakon epizode krvarenja iz varikoziteta, kratkoročni mortalitet do 6. Prevencija Kod pacijenata sa cirozom, a bez varikoziteta hipertenzija u portalnu venu nije učinkovita primjena beta-blokera u prevenciji nastanka varikoziteta jednjaka.

Ukoliko hipertenzija u portalnu venu moguće potrebno je provesti etiološko liječenje jetrene bolesti. Neovisno o etiologiji, preporuča se stroga apstinencija od alkohola.

Portalna hipertenzija, ascites i hepatička encefalopatija

Navedeno je posljedica patološkog hipertenzija u portalnu venu tlaka unutar portalne vene Svaka bolest koja interferira s protokom krvi kroz portalnu venu može dovesti do portalne hipertenzije. Portal Hypertension and Gastrointestinal Bleeding. Semin Liver Dis. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and hipertenzija u portalnu venu practice guidance by the American Association for the study of liver diseases.

Revising consensus in portal hypertension: Report of the Baveno v Consensus Workshop on methodology of diagnosis and therapy in Portal Hypertension.

J Hepatol. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Maruyama H, Yokosuka O. Pathophysiology of Portal Hypertension and Esophageal Varices. Int J Hepatol. Bosch J, Sauerbruch T.

Čaj za proširene vene, visok krvni pritisak i cirkulaciju u rukama i nogama!

Esophageal varices: Stage-dependent treatment algorithm. Portal hypertensive gastropathy: Correlation with portal hypertension and prognosis in cirrhosis.

Dig Dis Sci.