Perzistentna pulmonalna hipertenzija novorođenčeta (PPHN)

Acidoza i hipertenzija

Hronična bubrežna insuficijencija

Renalna tubularna acidoza Renalna tubularna acidoza Riječ je o acidozi s elektrolitskim otklonima zbog poremećaja u bubrežnom izlučivanju H iona tip 1smanjenju reapsorpcije HCO3 tip 2 ili abnormalnog lučenja odnosno odgovora na aldosteron tip 4. Tip 3 je ekstremno rijedak i ovdje se ne razmatra. Bolesnici mogu biti bez simptoma, pokazivati elemente elektrolitskih otklona ili progredirati prema acidoza i hipertenzija. Dijagnoza se temelji na svojstvenim promjenama u pH urina i elektrolitima na opterećenje kiselinom ili lužinom.

Hronična acidoza i hipertenzija insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija HBI je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina ureje, kreatinina, mokraćne kiseline fenoli, indoli i dr.

Poremećaji pH i elektrolita se ispravljaju davanjem alkalija, elektrolita, a u juha s hipertenzijom slučajevima i nekih lijekova. Obično postoji i hiperkloremija, a nerijetko i sekundarni otkloni drugih elektrolita, poput K i Ca.

Renalna tubularna acidoza

Kroničnu RTA obično prate strukturne promjene tubula pa zna progredirati prema uremiji str. Stanje je rijetko. Sporadični slučajevi se nalaze uglavnom u odraslih i mogu biti primarni skoro uvijek u žena ili sekundarni npr. Obiteljski se slučajevi obično javljaju u djetinjstvu i pretežno su autosomno dominantno nasljedni; u pravilu ih prati hiperkalciurija s nefrokalcinozom.

Stanje može biti dio generalizirane disfunkcije proksimalnih tubula s povećanim izlučivanjem glukoze, acidoza i hipertenzija kiseline, fosfata, aminokiselina i bjelančevina.

Acidoza i hipertenzija

Sindrom je rijedak i većinom se javlja u sklopu Fanconijeva sindroma, nefropatije lakih lanaca LCDDmultiplog mijeloma te ekspozicije acidoza i hipertenzija acidoza i hipertenzija acetazolamid, sulfonamidi, ifisfamid, tetraciklini nakon isteka roka valjanosti, streptozotocin. Ostali uzroci uključuju manjak D vitamina, kroničnu hipokalcijemiju sa sekundarnom hiperparatireozom, bubrežni presadak, izlaganje teškim metalima i neke nasljedne bolesti, poput intolerancije fruktoze, Wilsonove bolesti, okulocerebrorenalnog sindroma Loweov sindrom ili cistinoze.

Tip 4 generalizirana RTA je posljedica manjka aldosterona ili refraktornosti distalnog tubula na taj hormon. Kako aldosteron potiče reapsorpciju Na u zamjenu za K i H, javlja se smanjeno izlučivanje K s hiperkalijemijom, smanjenim stvaranjem amonijaka i sniženim izlučivanjem kiselina.

blok oksana romantična terapija za hipertenziju

Ipak, pH urina je obično uredan. HCO3 u plazmi je obično acidoza i hipertenzija donjoj granici normale. Ovaj acidoza i hipertenzija je najčešći oblik RTA. Poglavito se javlja sporadično, u sklopu poremećaja acidoza i hipertenzija renin— aldosteron—bubrežni kanalić hipereninemijski hipoaldosteronizam.

Uzrok nastanka

Zna se javiti i u kontekstu šećerne bolesti, HIV nefropatije, intersticijskih bolesti SLE, opstrukcijska dijabetesa i hipertenzije kompenzacija, drepanocitozainfekcija citomegalovirus, Mycobacterium avium kompleks te niza lijekova npr. Daljnji uzroci su nadbubrežna insuficijencija, kongenitalna adrenalna hiperplazija i acidoza i hipertenzija poremećaji npr. Klinička slika RTA većinom protječe asimptomatski.

Mogu se međutim javiti znaci elektrolitskih otklona.

Zatajenje bubrega

Teški poremećaji elektrolita su rijetki, ali znadu biti opasni po život. Bolesnici s tipom 1 ili 2 mogu imati simptome hipokalijemije, poput mišićne slabosti, hiporefleksije ili kljenuti. Tip 4 prati obično tek blaga acidoza, ali se javljaju aritmije i kljenuti pri izrazitoj hipokalijemiji. Znaci deplecije vanstaničnog volumena mogu se javiti uz renalno gubljenje vode, koje prati izlučivanje elektrolita.

Tip 4 RTA treba uzeti u obzir kod svakog bolesnika s metaboličkom acidozom i perzistentnom hiperkalijemijom bez jasnog uzroka, poput teškog zatajenja bubrega, pretjeranog unošenja K ili uzimanja diuretika koji štede K.

KALENDAR ovulacije

Ovaj se gradijent izračunava po formuli: Definitivna dijagnoza se postavlja mjerenjem renina i aldosterona acidoza i hipertenzija plazmi nakon podražaja, npr. Liječenje Davanjem lužina ispravlja se pH i ravnoteža elektrolita. Loše liječenje RTA u djetinjstvu usporava rast i razvoj. K citrat se dodaje pri trajnoj hipokalijemiji ili pojavi Ca kamenaca.

Dr Danijela Vraneš- visok krvni pritisak (hipertenzija)

Vitamin D ergokalciferol, i. Pretjerana nadoknada bikarbonata povećava međutim gubljenje KHCO3 mokraćom.

Liječenje Definicija Akutno zatajenje bubrega definira se kao klinički sindrom acidoza i hipertenzija brzim, jakim smanjenjem bubrežne filtracije, obično sa smanjenim izlučivanjem mokraće. Nadiranje izvanstanične tekućine uzrokuje stvaranje oteklina, povećani krvni tlak i kronično srčano zatajenje. Često su povećane razine kalija, natrija, te kiselost stanične tekućine. Uzroci mogu biti bubrežni, te predbubrežni i postbubrežni koji su potencijalno reverzibilni ako se poremećaj na vrijeme dijagnosticira i liječi. Klinička slika Simptomi se odnose na gubitak funkcije izlučivanja i ovise o razini bubrežne disfunkcije, stupnju bubrežnog oštećenja, te uzroku.

Zato se NaHCO3 zamjenjuje citratom, koji se bolje podnosi. Nadoknađivanje K ili davanje K citrata potrebni su bolesnicima koji uz NaHCO3 postaju hipokalijemični, ali se ne preporučuje kod normokalijemije. Pri generaliziranoj disfunkciji proksimalnih tubula hipofosfatemija i koštane promjene se liječe davanjem fosfata i vitamina D, kako bi se fosfatemija normalizirala.

U acidoza i hipertenzija poglavlju:.